Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Strojírenství

Vysoké nároky na funkčnost strojírenských výrobků při požadavku na optimální poměr cena/užitná hodnota vytváří tlak na výzkum a zejména vývoj strojírenských celků i jednotlivých částí. Výpočtové modelování nabízí možnosti pro urychlení návrhu a vývoje konstrukcí a tím výrazně snížit náklady s tímto spojené. Fyzikální principy navrhovaných součástí jsou často multifyzikálního charakteru a k vytvoření výpočtového modelu vypovídající hodnoty, musí být jednotlivé typy analýz provázány. Oblast strojírenství představuje širokou škálu problémů z oblasti termomechaniky, hydro a aerodynamiky, strukturální dynamiky a optimalizace. Programové vybavení dostupné v rámci IT4I je možné využít na detailní analýzu a optimalizaci strojních celků i jejich jednotlivých komponent.

Jmenovitě je možné pomocí CFD simulovat např.:

odkaz: hydraulický ventil, mletí buničiny

Nabízené výpočty z oblasti CSD:

Odkazy na řešené projekty:

Partneři