Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Státní správa

V environmentální oblasti CFD modely umožňují řešení problémů, které byly dříve z důvodu komplexnosti a rozsáhlosti neřešitelné. Tyto úlohy se zabývají zejména problematikou šíření škodlivin z hlediska velkých oblastních celků, jako jsou kraje, města atd. Pro řešení těchto úloh je potřebný vysoce výkonný HW, který je schopen takto rozsáhlé úlohy řešit. Pomocí těchto velkých modelů je možné simulovat nejen šíření škodlivin v okolí industriálních oblastí či komunikací, ale také havarijní stavy a živelné katastrofy. Na základě těchto modelů je možné v předstihu řešit krizové situace či provést návrh plánu činností pro případ havárie či živelné katastrofy.

Jmenovitě je např. možné pomocí CFD simulovat:

odkaz: kampus VŠB

Partneři