Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Řešení založené na open source softwaru

Jednou z možností nasazení numerických metod na vysoce výkonné výpočetní systémy je kromě použití vlastních řešičů využití některého z existujících tzv. open source řešení. Naši výzkumníci mají bohaté zkušenosti s používáním a přizpůsobováním programových balíků jako jsou OpenFOAM, Code_Saturne, Code_Aster nebo Elmer.

OpenFOAM

OpenFOAM® (Open Field Operation and Manipulation) je open source produkt pro řešení úloh z oblasti mechaniky proudění (Computational Fluid Dynamics – CFD). OpenFOAM je používán uživateli po celém světě v různých inženýrských a vědeckých oborech a to výzkumníky jak v akademické sféře tak v řadě firem. OpenFOAM umožňuje řešení komplexních problémů zahrnujících turbulentní proudění, přenos tepla nebo chemické reakce. Veškeré jeho části, včetně vytváření sítí, pre a post procesing jsou paralelizovány což umožňuje jeho nasazení na těch nejvýkonnějších systémech. Otevřenost OpenFOAM umožňuje jeho uživatelům, úpravy a rozšíření jeho existující funkcionality tak aby jej bylo možno nasadit na specifická řešení našich partnerů a klientů. Úprava respektive rozšíření možností OpenFOAM je jednou ze služeb, které nabízíme (viz. Služby)

Code Saturne

Code Saturne je další z řady CFD řešičů, který nabízí nepřeberné možnosti při řešení úloh z mechaniky proudění. Tento open source produkt je vyvíjen za podpory Electricite de France (EDF) jedné z největších firem v energetickém průmyslu na světě. Naši výzkumníci úzce spolupracují s týmem Charlese Mulineca na rozšíření existujících možností tohoto softwaru.

Code Aster

Code Aster je další z řady open source kódů na jejich vývoji se podílí EDF. Code Aster je programový balík založený na metodě konečných prvků používaný pro řešení problémů strukturální mechaniky v oblastech jako je stavební a strojní inženýrství.

Elmer

Elmer je open source produkt pro řešení multifyzikálních úloh na jehož vývoji vedeném CSC – IT Center for Sciencespolupracují také naši výzkumníci. Jejich znalosti v oblasti numerických algoritmů a zejména FETI jsou uplatňovány při implementaci nových vysoce paralelních řešičů.

Partneři