Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Řešení založené na komerčním softwaru

Komerční programové balíky jsou již po desetiletí využívány v průmyslové sféře při vývoji nových produktů. Široké spektrum použitelnosti spolu s rozsáhlou komunitou uživatelů činí tyto komerční produkty velmi atraktivními mezi koncovými uživateli. Naši výzkumníci mohou nabídnout vice než 20 ti leté zkušenosti s používání programů jako jsou ANSYS, LS-DYNA, Comsol Multiphysic a Matlab.

ANSYS
ANSYS patří již řadu let ke špičkovým systémům založených na metodě konečných prvků. Jeho jedinečnou vlastností je možnost řešení multifyzikálních úloh. Naši výzkumníci mohou nabídnout více než 20 ti leté zkušenosti s používáním jeho jednotlivých modulů jako jsou ANSYS Mechanical, ANSYS CFX, ANSYS Fluent atd. Převážná většina projektů řešených v rámci IT4I s využitím komerčního software byla řešena s využitím tohoto programového balíku.

LS-DYNA
LS-DYNA je kombinovaný Implicitní a Explicitní řešič pro řešení vysoce nelineárních časově závislých úloh. Jednou z oblastí nasazení tohoto řešiče je simulace crash testů (odkaz na Yaris) a jiných vysokorychlostních jevů.

Comsol Multiphysic
COMSOL Multiphysics je inženýrský nástroj určený k modelování a simulaci reálných fyzikálních dějů. Tento balík nabízí unikátní pracovní prostředí, které je přívětivé i pro začínající uživatele a zároveň poskytuje širokou škálu nástrojů umožňujících rychlou a efektivní práci. Pro COMSOL Multiphysics existuje celá řada nadstavbových modulů, které umožňují řešení úloh z oblasti pružnosti a pevnosti , mechaniky tekutin, elektromagnetismu, chemie atd. dalších. Výhodou COMSOLu Multiphysics je přímé propojení s mnoha CAD nástroji či systémem MATLAB.

Matlab
MATLAB je integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, paralelní výpočty, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak pro pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací.

Partneři