Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Letecký průmysl (Aerospace)

Letecký průmysl je hnací silou rozvoje mnoha strojírenských odvětví a současně je zdrojem vytváření nových a inovačních řešení. Snaha o vytvoření produktů s vysokou přidanou hodnotou s optimálním poměrem cena/užitná hodnota, vede k využívání počítačového modelování, vývoji nových a efektivních algoritmů a rozvoji experimentálních metod k ověřování simulačních výsledků. Superpočítačové centrum IT4I nabízí hardwarové a softwarové produkty k vytváření počítačových modelů, vývoji rychlých a dostatečně přesných výpočetních metod pro náročné počítačové simulace. Modelování proudění je v leteckém průmyslu využíváno již řadu let ke komplexnímu prototypovému návrhu letounu. Prostřednictvím programového vybavení dostupného v rámci IT4I je možné řešit problémy, které se týkají základní aerodynamiky při podzvukových (subsonických) tak i nadzvukových (supersonických) režimech proudění. V současné době je letecký průmysl zaměřen na snížení spotřeby a s tím související produkcí emisí. Tato problematika je úzce svázaná s optimalizací aerodynamiky letounu, tj. stanovení odporového a vztlakového součinitele. Oba tyto součinitele, a další množství parametrů letounu, je možné stanovit pomocí Hi-Fidelity CFD simulací.
Jmenovitě je možné pomocí CFD simulovat např.:

Jako příklad již řešených problémů uvádíme např.: Supermarine Spitfire Mk.VIII.
Nabízené výpočty z oblasti CSD:

Partneři