Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Energetika

Mezi priority Státní energetické koncepce patří výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, maximalizace efektivnosti výroby energie a přeměn energetických zdrojů, optimalizace využití energetických zdrojů, snižování emisí ze spalovacích zdrojů a zavádění moderních technologií s vysokou účinností. Z toho je zřejmé, že existuje velmi vysoký potenciál využití výpočtového modelování nabízeného Superpočítačovým centrem IT4I při tvorbě nových a inovativních řešení pro zařízení k výrobě a přeměnám energií a zefektivnění stávajících zařízení energetického průmyslu.

V oblasti energetiky se v poslední době s nárůstem výpočetního výkonu počítačů stále více prosazují moderní numerické metody založené na CFD. Oblast energetiky obsahuje celou řadu problémů, které byly teoreticky analyzovány a popsány matematickými rovnicemi, vzhledem k rozsáhlosti nebylo možno tyto úlohy řešit numericky, ale musely být řešeny empirickými metodami založenými na experimentálním výzkumu. Pomocí superpočítače je v současné době možné tyto úlohy řešit v časech, které jsou přijatelné pro výzkum a vývoj energetických celků.

Jmenovitě je možné pomocí CFD simulovat např.:

Jako příklad uvádíme optimalizaci tlumiče hluku pro firmu IVITAS, a.s.

Nabízené výpočty z oblasti CSD:

Odkazy na řešené projekty: (1) Siemens, s.r.o.: Vývoj synchronních elektromotorů v osových výškách 71, 80, 90 mm, litinovém provedení a třídách účinnosti IE2, IE3.

Partneři