Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Výzkum

Náplň práce týmu Superpočítání pro průmysl superpočítačového centra IT4Innovations spočívá ve vývoji, implementaci a optimalizaci knihoven pro paralelní výpočty a jejich aplikaci společně s dalšími otevřenými i komerčními softwary na řešení inženýrských úloh z oblasti modelování proudění, strukturální mechaniky a biomechaniky.

Vývoj efektivních paralelních algoritmů je v našem případě iniciován aplikační sférou a staví na výsledcích základního výzkumu, který navazuje na velmi úspěšný výzkum Katedry aplikované matematiky VŠB-TU Ostrava v oblasti vývoje numericky a paralelně škálovatelných algoritmů a jejich aplikaci na inženýrské úlohy ve spolupráci s Katedrou aplikované mechaniky a Katedrou pružnosti a pevnosti VŠB-TU Ostrava. Ve značné míře rovněž využíváme dlouhodobě budovaných kontaktů s renomovanými tuzemskými i mezinárodními pracovišti a průmyslovými partnery (viz Projekty).

Vlastní implementace probíhá v některém z jazyků používaných pro programování na masivně paralelních architekturách (viz Paralelní programování). Součástí této fáze je i analýza efektivity dané implementace, nalezení jejích slabých míst, tzv. „bottlenecků“ a její optimalizace pro konkrétní využívanou architekturu. Snahou je v tomto procesu maximálně využít již existujících optimalizovaných knihoven (např. PETScTrilinosMUMPSLibMeshParaView, atd).

Námi implementované knihovny společně s dalšími otevřenými i komerčními softwary aplikujeme na řešení inženýrských úloh z oblasti modelování proudění, strukturální mechaniky a biomechaniky převážně v rámci smluvního výzkumu.  Zde velmi často využíváme naše znalosti a zkušenosti z již řešených projektů (viz Portfolio).

Provádíme řešení šité na míru zadavateli, plně využívající jeho počítačové architektury. Toto samozřejmě přináší v mnoha případech značné finanční i časové úspory oproti realizaci experimentálním měřením (viz Služby).

Partneři