Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Spolupráce

Jedním z poslání týmu Superpočítání pro průmysl je spolupráce s externími partnery z řad výzkumných organizací a firem z různých průmyslových odvětví. Jsou to například automobilový, letecký nebo energetický průmysl. Naši výzkumní pracovníci mají mnohaleté bohaté zkušenosti nejen s výzkumem samotným, ale také s podáváním projektů a získáváním fondů pro financování výzkumných aktivit. Našim externím partnerům nabízíme hned několik forem spolupráce, které je možno rozdělit do následujících kategorií:

Smluvní výzkum je typ spolupráce, který je nejvhodnější v případě, kdy je smluvní partner schopen velmi přesně definovat svůj problém a IT4I je schopno navrhnout optimální řešení. Typickým příkladem smluvního výzkumu je optimalizace již existujících výrobků. Dalším rysem, ne však pravidlem, této spolupráce je, že v průběhu smluvního výzkumu nedochází k vytvoření nového duševního vlastnictví na straně IT4I. V praxi to znamená, že veškeré duševní vlastnictví vytvořené v průběhu takovéto spolupráce je ve výhradním vlastnictví smluvního partnera. Příklady spolupráce s průmyslovými partnery.

Společný výzkum je další možnou formou spolupráce IT4I se smluvními partnery. Typickým příkladem této spolupráce je výzkum vedoucí k pochopení určitého fenoménu nebo výzkum, jehož výsledkem je nová generace produktu. Společné výzkumné projekty s našimi partnery mohou být mimo jiné spolufinancovány i z veřejných prostředků.

Oblast společného výzkumu se dá dále rozdělit na:

Partneři