Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Vývoj a implementace efektivních metod

Partnerům, kteří přichází s problémem, k němuž nemají vhodný způsob řešení, nabízíme pomoc ve formě hledání vhodných metod popřípadě vlastního vývoje metod nových a jejich efektivní implementaci. Zkušenosti máme především s problémy strukturální mechaniky a proudění (viz. Portfolio).

Naše spolupráce může po vzájemné dohodě začít upřesňováním zadání ze strany partnera a analýzou zadaného problému (viz Základní a Aplikovaný výzkum). Pokračováním je návrh řešení ze strany IT4Innovations, který v případě vzájemné dohody přejde do implementační fáze. Navazujeme na úspěšný výzkum Katedry aplikované matematikyVŠB-TU Ostrava v oblasti vývoje numericky a paralelně škálovatelných algoritmů a jejich aplikaci na inženýrské úlohy ve spolupráci s Katedrou aplikované mechaniky a Katedrou pružnosti a pevnosti VŠB-TU Ostrava.

Naši partneři často využívají pro řešení svých specifických úloh vlastní software, jehož funkcionalitu můžeme během spolupráce rozšířit, či zlepšit v ukazatelích jako například čas výpočtu, nebo nároky na výpočetní zdroje. Máme řadu zkušeností s volně dostupnými knihovnami (například OpenFoam, Trilinos, Elmer, PETSc), kterých se dá využít a zrychlit tak implementační fázi vývoje software. Naši odborníci umí provést analýzu efektivity dané implementace, nalézt její slabá místa, optimalizovat ji pro konkrétní využívanou architekturu, nebo také využít výpočetních schopností grafických karet (viz. Paralelní programování).

Partneři