Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Výpočty

Našim partnerům nabízíme naše znalosti a zkušenosti s modelováním a výpočty v oblastech modelování proudění, strukturální mechaniky a biomechaniky. Příklady úspěšně dokončených projektů z těchto oblastí můžete nalézt v našemPortfoliu.  Naši výzkumníci mají nejen zkušenosti s používáním komerčních programových balíků jako jsou ANSYS, MSC, Fluent, ale také s open source produkty jako OpenFOAM, Code_Saturne, Code_Aster, Elmer atd. Pro všechny výše uvedené produkty můžeme kromě provedení samotných výpočtů nabídnout i technickou a odbornou podporu pro naše zákazníky. Podrobnosti o těchto službách je možno nalézt v sekci  Aplikovaný výzkum.

Jedním z hlavních důvodů proč firmy po celém světě využívají služeb HPC center je, že tyto systémy umožňují řešit jejich problémy v požadované přesnosti a v akceptovatelném čase. K tomu aby bylo možno řešit obtékání karoserie automobilu bez použití superpočítače tj. při použití běžné pracovní stanice bylo nutno vytvořit relativně hrubý model s přibližně 10 milióny neznámých. Při využití našeho HPC systému bylo možno použít mnohem detailnější model s přibližně 1,3 miliardou neznámých.

Druhým neméně významným důvodem pro využití superpočítače je dramatické zkrácení času nutného pro řešení daného problému. Jako příklad uvádíme výpočet proudění v hydraulickém ventilu. Pro tento problém byly vytvořeny dva výpočetní modely obsahující 14 a 52 miliónu buňek. Čas potřebný pro výpočet dané úlohy s využitím různého počtu jader je uveden v následujících tabulkách, ze kterých je patrné dramatické zrychlení výpočtu. Při použití výpočetního výkonu, který je ekvivalentní běžné pracovní stanici, tj. 8 jader bylo pro detailnější model potřeba cca 12 hodin k vyřešení daného problému. Při použití 1024 jader se tento čas podařilo zkrátit na cca 17 minut.

Výpočet hydraulického ventilu – varianta 14 milionu buněk

N jader doba řešení [s] zrychlení
8 12124 1
16 6947 1,75
32 3900 3,11
64 1939 6,25
128 814 14,89
256 497 24,39
512 296 40,96

Výpočet hydraulického ventilu – varianta 52 milionu buněk

N jader doba řešení [s] zrychlení
8 42344 1
16 27000 1,57
32 11806 3,59
128 3088 13,71
128 3088 13,71
256 1630 25,98
1024 991 42,73

Dalším příkladem zrychlení výpočtu může být simulace crash testu automobilu. U této úlohy bylo dosaženo zkrácení výpočetního času na 1 hodinu oproti 5 hodinám potřebným při využití pracovní stanice.

Partneři