Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Tvorba 3D modelů

Existuje několik způsobů jak vytvořit 3D model. Tvorbu 3D modelů můžeme jej rozdělit do dvou skupin: manuální a generovaná (automatická, či polo-automatická). Naše skupina se zabývá zejména generovanými modely, zejména pro pozdější využití v simulacích.

Jedním z odvětví, kterému se věnujeme, je Bioinformatika. Pro fakultní nemocnici v Ostravě vytváříme 3D modely z CT (počítačová tomografie) či MR (magnetická rezonance) snímků. Při rekonstrukci využíváme superpočítač. Některé algoritmy využívají i koprocesory Intel Xeon Phi.

Další oblastí, kterou se zabýváme je urychlení a optimalizace rekonstrukcí dat z fotografii, videa nebo i z LiDARu.

Lebka_cevy070000Lozisko_Maxwellbones

Partneři