Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Asistence/Pronájem

Asistence při nasazení existujících kódů na HPC systémy a jejich optimalizace

IT4Innovations nabízí zájemcům pomoc a podporu  při nasazení existujících kódů na HPC systémy, jak na náš, tak na systémy našich partnerů v rámci projektu PRACE. Tato podpora se dá využít pro komerční i in-house kódy našich zákazníků. V rámci této podpory jsme při nasazení na HPC platformy schopni asistovat v profilování daných kódů a jejich případné optimalizaci.

Pronájem výpočetních prostředků IT4I

IT4Innovations nabízí zájemcům možnost pronájmu výpočetního času na klastru Anselm. Klastr se skládá z 207 výpočetních serverů – uzlů. Každý uzel je osazen dvěma osmi-jádrovými procesory architektury x86-64 Intel Sandy Bridge, min. 64 GB operační paměti a lokálním diskem kapacity 500 GB; všechny uzly jsou propojeny vysokorychlostní sítí Infiniband QDR s plně neblokující topologií fat–tree.

Část uzlů je vybavena specializovanými akceleračními kartami, dvacet tři uzlů je osazeno GPU kartou Nvidia Tesla K20m a čtyři uzly jsou osazeny kartou Intel Xeon Phi 5110P. Výpočetní servery používají operační systém Linux, na všech uzlech klastru je dostupné sdílené datové úložiště pro uživatelská data (HOME) o kapacitě 320 TB a sdílené datové úložiště určené pro data úloh (SCRATCH) o kapacitě 146 TB. Více informací o klastru je zde: http://support.it4i.cz/docs/anselm-cluster-documentation/hardware-overview.

Způsoby pronájmu výpočetního času

Měrnou jednotkou využití pronájmu výpočetního času je 1 jádrohodina, která představuje přidělení 1 jádra klastru Anselm po dobu 1 hodiny. Přidělení 1 uzlu po dobu 1 hodiny představuje 2×8 jádrohodin. Akcelerované uzly jsou účtovány po 16 jádrohodinách.

Příklady spolupráce:

3D mapa Českého Krumlova

Portfolio (seznam.cz)

seznam-textpoužívá superpočítač Anselm ke zpracování dat potřebných k vytvoření 3D modelů měst České republiky. Ve finální fázi vývoje aplikace externí firmou jsme úzce spolupracovali se Seznam.cz a navrhli úpravy pro dosažení maximálního výkonu a efektivity při jejím nasazení na superpočítači Anselm.

3D mapa Krumlova

3D mapa Krumlova

3D mapa Krumlova

3D mapa Krumlova

Partneři