Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Služby

Služby poskytované sekcí Superpočítání pro průmysl lze rozdělit do následujících oblastí

Výpočty v oblastech modelování proudění, strukturální mechaniky a biomechaniky

Nabízíme naše znalosti a zkušenosti s modelováním a výpočty ve výše uvedených oblastech. Naši výzkumníci mají nejen zkušenosti s používáním komerčních programových balíků jako jsou ANSYS, MSC, Fluent, ale také s open source produkty jako OpenFOAM, Code_Saturne, Code_Aster, Elmer atd. Pro všechny výše uvedené produkty můžeme kromě provedení samotných výpočtů nabídnout i technickou a odbornou podporu pro naše zákazníky. Podrobnosti  zde.

Vývoj a implementace nových efektivních metod

Nabízíme naše znalosti a zkušenosti s vývojem a implementací nových efektivních metod matematického modelování například v oblasti modelování proudění a strukturální mechaniky. Naši výzkumníci mohou pro zákazníka, používajícího pro řešení specifického problému vlastní kód, vyvinout a také implementovat požadované metody rozšiřující jeho funkcionalitu nebo zefektivňující stávající kód. Podrobnosti zde.

Asistence při nasazení existujících kódů na HPC systémy a jejich optimalizace / Pronájem výpočetních prostředků IT4I

Další možností je pomoc a podpora při nasazení existujících kódů na HPC systémy, jak na náš, tak na systémy našich partnerů v rámci projektu PRACE. Tato podpora se dá využít pro komerční i in-house kódy našich zákazníků. V rámci této podpory jsme při nasazení na HPC platformy schopni asistovat v profilování daných kódů a jejich případné optimalizaci.

Modely přístupu k výpočetním prostředkům IT4I jsou následující:

Podrobnosti zde.

Výkonné renderování 2D a 3D foto a video materiálů pro multimediální prezentace

Nabízíme výkonné renderování 2D a 3D foto a video materiálů s využitím superpočítače (renderovací farmy), s jehož pomocí jsme schopni stejného výsledku získaného na běžných pracovních stanicích dosáhnout za zlomek času. Tvorba těchto materiálů se tak zkrátí z týdnů na hodiny.

 Podrobnosti zde.

Partneři