Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

SMEP

Výpočetní software pro řešení asociované elasto-plasticity (von Mises model)

Distribution of von Mises stress for crankshaftŘešení rozsáhlých inženýrských úloh je hlavním problémem dnešní doby. Je kladen důraz nejenom na velikost řešené nelineární úlohy, ale také na její přesnost a jak výsledek odráží realitu.

Strojní průmysl a jemu příbuzné odvětví se každý den potýkají s materiálovými nelinearitami, mezi které patří také von Mises model asociované plasticity, a to jak s isotropním, kinematickým zpevněním nebo perfektní plasticitou. Tento softwarový balík umožňuje počítat všechny tyto možnosti ze dvou možných pohledů na věc. Uživatel si může zvolit přírůstkovou nebo nepřírůstkovou metodu pro výpočet napěťových vztahů, které jsou pro průmysl nejvíce přínosné.

Software slouží k řešení nelineárních problémů, které vedou na asociativní plasticitu. Jelikož je postaven na Newtonově metodě, která pro tangenciální matice tuhosti má lokální kvadratickou konvergenci, bude urychlovat výpočty v řádů desítek procent a tím i sníží náklady na výpočetní čas.

Softwarový balík pro různé typy zpevnění a způsobu napočítaní napětí zmíněných výše napočítává tangenciální matice tuhosti, vektory pravých stran, napěťové stavy a v neposlední řadě také hodnoty zpevnění pro jednotlivé trojúhelníky ve 2D, čtyřstěny a šestistěny ve 3D.

Tento software umožňuje také přístup pomocí metody Total – FETI. Tato metoda patří mezi nepřekrývající se doménové přístupy a je v poslední době vyhledávána pro paralelní řešení.

Tento softwarový balík je rozdělený celkem na 8 softwarů, které se starají o funkčnost jednotlivých části výpočetního postupu. Jedná se o software pro řešič, sestavovače objektů ve 2D pro trojúhelníky, ve 3D pro čtyřstěny a šestistěny, vizualizace výsledků, iterační řešič s možností přepodmínění, objekty pro přepodmínění a v neposlední řadě i generování vstupních dat. Jejich výčet a přesné názvy jsou:

  1. Výpočetní software pro řešení asociované elasto-plasticity (von Mises model) – algoritmy pro řešení
  2. Výpočetní software pro řešení asociované elasto-plasticity (von Mises model) – sestavovače tangenciálních matic ve 2D
  3. Výpočetní software pro řešení asociované elasto-plasticity (von Mises model) – sestavovače tangenciálních matic ve 3D pro čtyřstěny
  4. Výpočetní software pro řešení asociované elasto-plasticity (von Mises model) – sestavovače tangenciálních matic ve 3D pro šestistěny
  5. Výpočetní software pro řešení asociované elasto-plasticity (von Mises model) – vizualizace výsledků
  6. Výpočetní software pro řešení asociované elasto-plasticity (von Mises model) – iterační řešič
  7. Výpočetní software pro řešení asociované elasto-plasticity (von Mises model) – přepodmínění
  8. Výpočetní software pro řešení asociované elasto-plasticity (von Mises model) – generování dat

 

V případě zájmu mě prosím kontaktujte na adrese: martin.cermak@vsb.cz

 

Partneři