Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

PERMONQP

PermonQP je balík poskytující bázi pro řešení úloh kvadratického programování (QP). Zahrnuje datové struktury, transformace, algoritmy a podpůrné funkce pro QP. Chain of QP problemsProgramátorské rozhraní (API) je pečlivě navrženo tak, aby se snadno používalo, přesto je efektivní a vhodné pro HPC. Proces řešení je z uživatelského hlediska členěn na tuto sekvenci akcí: specifikace QP problému; provedení QP transformací, jež reformulují původní problém a vytvářejí jakýsi řetězec QP problémů, z nichž poslední je předán řešiči; automatická nebo manuální volba vhodného řešiče; zavolání řešiče.

PermonQP jako samostatný balík umožňuje řešit QP bez omezení (lineární systémy s pozitivně semidefinitní maticí) nebo s rovnostními omezeními. V obou případech využívá PETSc KSP, zahrnující přímé i iterační řešiče včetně rozhraní k mnoha externím řešičům. Příklady rovnostních omezení jsou např. tzv. multipoint constraints nebo alternativní vynucení Dirichletových okrajových podmínek bez modifikace matice tuhosti.

Možnosti PermonQP lze rozšířit využitím balíků PermonIneq (algoritmy pro řešení úloh s nerovnostmi) a/nebo PermonFLLOP (FETI metody doménové dekompozice).

Balík PermonQP rozšiřuje softwarový rámec pro numerické výpočty PETSc. Díky tomu je použitelný na všech hlavních operačních systémech a architekturách osobních počítačů i superpočítačů. Kód je napsán v ANSI C a vyžaduje PETSc 3.4 nebo vyšší. Doporučuje se linkovat PETSc s alespoň jedním externím paralelním přímým řešičem (MUMPS, SuperLU, PaStiX).

Klíčové vlastnosti

Autoři

Licence

Produkt je distribuován pod 2-bodovou BSD licencí (2-clause BSD licence).

Partneři