Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

PERMONINEQ

Balík PermonIneq rozšiřuje PermonQP (balík poskytující bázi pro řešení úloh kvadratického programování – QP) o algoritmy pro řešení úloh QP s nerovnostmi. ineq_166_110Ty se objevují při řešení úloh strukturální mechaniky (pružnost, plasticita, kontaktní mechanika aj.), regrese metodou nejmenších čtverců, fitování dat, data mining, support vector machines, řídicích systémů aj. Tyto úlohy by s využitím běžně dostupných lineárních řešičů nebylo možné spočítat, případně by musely být ručně zjednodušovány, což je časově náročný ruční proces. V současné době jsou implementovány algoritmy MPRGP (Modified Proportioning with Reduced Gradient Projections) a SMALBE (SemiMonotonic Augmented Lagrangian algorithm for Bound and Equality constraints), navržené prof. Zdeňkem Dostálem.

Balíky PermonQP a PermonIneq jsou založeny na softwarovém rámci pro numerické výpočty PETSc. Díky tomu jsou použitelné na všech hlavních operačních systémech a architekturách osobních počítačů i superpočítačů. Kód je napsán v ANSI C a vyžaduje PETSc 3.4 a vyšší. Doporučuje se linkovat PETSc s alespoň jedním externím paralelním přímým řešičem (MUMPS, SuperLU, PaStiX).

Klíčové vlastnosti

Autoři

Partneři