Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

PERMONFLLOP

Balík PermonFLLOP (FLLOP = FETI Light Layer On top of PETSc = Lehká vrstva FETI nad PETSc) je nadstavbou balíku PermonQP. Přidává metody doménové dekompozice typu FETI. Ty kombinují výhody iterativních a přímých řešičů, a díky tomu poskytují numerickou a paralelní škálovatelnost a zároveň robustnost a přesnost. fllop_166_110

FETI metody umožňují efektivní využití paralelních počítačů až do desetitisíců procesorových jader, a tím výrazné zkrácené čas na řešení nebo vyřešit úlohy (lineární systémy nebo QP) tak rozsáhlé, že by je nebylo možné vypočítat na běžných počítačích. Velikost největších úloh, které byly úspěšně vyřešeny s využitím PermonFLLOP, dosahuje řádu miliard neznámých, a byly přitom efektivně využity až desetitisíce procesorů. .

Balík PermonFLLOP poskytuje podporu pro sestavení objektů specifických pro FETI (např. tzv. lepicí podmínky). Algebraická část FETI metod je pak implementována jako speciální QP transformace kombinující některé QP transformace balíku PermonQP.

Současné aplikace PermonFLLOP zahrnují především problémy strukturální mechaniky (lineární pružnost, elastoplasticita, tvarová optimalizace). V kombinaci s balíkem PermonIneq lze řešit také kontaktní úlohy.

Balíky PermonQP a PermonFLLOP jsou založeny na softwarovém rámci pro numerické výpočty PETSc. Díky tomu jsou použitelné na všech hlavních operačních systémech a architekturách osobních počítačů i superpočítačů. Kód je napsán v ANSI C a vyžaduje PETSc 3.4 a vyšší. Doporučuje se linkovat PETSc s alespoň jedním externím paralelním přímým řešičem (MUMPS, SuperLU, PaStiX).

Klíčové vlastnosti

Autoři

 

Partneři