Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

PERMONCUBE

PermonCube je programový balík s podporou pro vývoj konečných prvků. Důležitou vlastností je paralelní generování konečnoprvkové sítě s miliardami neznámých nad krychlovou oblastí (ukázka dekomponované oblasti na obr. decomposition) a také sestavování objektů lineární algebry souvisejícími s elastoplastickými úlohami.

Další data, která PermonCube poskytuje, jsou matice tuhosti K a vektor pravé strany f ve vzájemném vztahu Ku=f, kde u je vektor uzlových posunutí. Pokud není aktivována doménová dekompozice, PermonCube disponuje vlastním iterativním řešičem (výsledné pole posunutí viz obr. displacement).

PermonCube dále sestavuje matici B, tzv. matici lepení, pomocí které je vynucena spojitost mezi podoblastmi. Dirichletova okrajová podmínka může být realizována taktéž pomocí matice B jako alternativa k metodě, kdy je aplikována přímo na matici tuhosti K a pravou stranu f.

Paralelní síť je řízena dvěma skupinami parametrů. Počet podoblastí ve směru souřadnicových os x, yz je řízen parametry Nx, Ny, Nz. Obdobně počet elementů na každé podoblasti ve směrech souřadnicových os je ovlivňován pomocí nx, ny, nz.

Limitovaná varianta knihovny bez podpory doménové dekompozice je volně ke stažení. Potřebné instrukce jsou součástí stažitelného souboru. V případě zájmu o plnou verzi nás, prosím, kontaktujte na adrese mar440@vsb.cz.

Knihovna ke stažení: software.zip

Autoři

Licence

Produkt je distribuován pod 2-bodovou BSD licencí (2-clause BSD license).

Partneři