Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

MULTIDYN

MULTIDYN byl vyvinut společně pracovníky Ostravské univerzity, Ústavu geoniky AV ČR a VŠB–TU Ostrava v blízké spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a francouzskou Univerzitou P. Sabatiera v Toulouse. Tento programový balík byl navržen pro numerické simulace semiklasické dynamiky atomových komplexů (klasická jádra a kvantové elektrony), zahrnující mnoho elektronických stavů a přechodů mezi nimi. V současné verzi je implementováno několik typů dynamiky středního pole (mean-field) se zahrnutím kvantové dekoherence pro (semi)klasické trajektorie. Paralelizace kódu je provedena na úrovni trajektorií, a to pomocí protokolu MPI. Implementované interakční modely zahrnují iontové klastry helia, argonu, kryptonu a xenonu a jsou založeny na semiempirické metodě diatomics-in-molecules se zahrnutím spin-orbitální vazby a párování nejvýznamnějších členů reprezentujících mnohačásticové interakce. S použitím výpočetního jádra (MULTIDIS) a dalších podpůrných programů může být modelována calá řada procesů, například:

Programy jsou napsány v jazyce Fortran 90, verze 2.0 je paralelizována pomocí MPI a používá knihovny LAPACK a BLAS.

Autoři

Web: MULTIDYN

Partneři