Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

MATSOL

Velkou oblastí našeho zájmu a vědeckých publikací jsou kontaktní problémy mnoha těles a také tvarová optimalizace. Většina nových algoritmů je nejprve implementována a otestována v knihovně MatSol. Jsou podporovány izotropické a anizotropické materiály, Treskův a Coulombův model tření, ve 2D a 3D.

Rozsáhlé úlohy jsou nejprve rozloženy na podoblasti; pro řešení pak používáme některou z FETI nebo BETI metod, které jsou známy pro svou paralelní a numerickou škálovatelnost. Matematická formulace pak vede na úlohy kvadratické minimalizace, které řešíme naším vlastním algoritmem, jehož příjemnou vlastností je schopnost řešit tyto minimalizační úlohy v O(1) iteracích. Je teoreticky dokázáno, že odhady chyby nezávisí na podmínění a lze také bez nutných úprav počítat s lineárně závislými rovnostními vazbami. Při paralelních výpočtech používáme MATLAB® Distributed Computing Server™ a Parallel Computing Toolbox™. Pomocí knihovny MatSol lze efektivně řešit rozsáhlé úlohy mechaniky.

Úlohu lze zadat v MatSolu pomocí databáze parametrizovatelných akademických úloh (pro testování algoritmů) nebo načíst a zkonvertovat ze standartních komerčních produktů, či nekomerčních preprocesorů jako ANSAANSYS,COMSOL, atd. Seznam preprocesorových nástrojů lze kdykoli rozšířit doprogramováním příslušné konverzní procedury. Po načtení potřebných dat popisujících úlohu pokračuje MatSol v závislosti na zadané úloze. Lze řešit stacionární či dynamickou úlohu, úlohu optimalizace, úlohy lineární nebo nelineární elasticity, kontaktní úlohy. Pro diskretizaci lze použít metodu konečných nebo hraničních prvků. Máme implementovány FETI a BETI metody využívající rozkladu na podoblasti, kde používáme Metis a spektrální metody.

Vlastní algoritmus pro řešení lze sustit v sekvenčním, nebo paralelním režimu. Algoritmy jsou přitom implementovány tak, že kód je stejný pro obě verze. Pro postprocessing a postplotting jsou napsány konvertory do běžně používaných nástrojů.

Klíčové vlastnosti

Autoři

Partneři