Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

KAIRA

Kaira je volně dostupné vývojové prostředí pro vývoj MPI (Message Passing Interface) aplikací. Naším cílem je vytvořit unifikované prostředí, které bude možno použít pro všechny fáze při vývoji distribuovaných aplikací.

Kaira využívá vizuální programování. Uživatel v Kaiře vytváří vizuální model, který zachycuje paralelní chování. Z takovýchto modelů pak Kaira automaticky generuje fungující aplikace. Tyto visuální elementy jsou jednotícím elementem. Jsou používány nejen k zachycení paralelního chování, ale také jsou používány pro další aktivity jako profilování, ladění nebo simulace. Vizuální programování je použito pouze pro paralelní části vyvíjených aplikací. Sekvenční části jsou napsány ve standardním programovacím jazyce (C++) s využitím obvyklých programovacích nástrojů a technik.

Protože používáme model na vysoké úrovni abstrakce (inspirovaný Petriho sítěmi), jsme schopni provádět pokročilé analýzy jako predikce výkonu nebo různé verifikace.

Klíčové vlastnosti

Autoři

Web: Kaira

Partneři