Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

FLLOP

FLLOP (FETI Light Layer On top of PETSc = Lehká vrstva FETI nad PETSc) je nový balíček pro kvadratické programování s omezeními a rozložení oblasti metodou FETI. Je postaven na PETSc jako jeho rozšíření (podobně jako TAO nebo SLEPc). Programátorské rozhraní (API) je pečlivě navrženo tak, aby bylo uživatelsky přívětivé – umožňuje přirozenou specifikaci QP problému, QP transformace nezávislé na konkrétním řešiči, automatickou nebo manuální volbu vhodného řešiče. Přesto zůstává efektivní a zaměřený na HPC. Současné aplikace zahrnují především technické problémy strukturální mechaniky: lineární pružnost, kontaktní úlohy (také se třením), elastoplasticita.
Intenzivně pracujeme na zlepšování škálovatelnosti FETI metod rozložení oblasti, jež kombinují iterativní a přímé řešiče. Rozumné využívání paralelních přímých řešitelů pro řešení hrubého problému FETI se ukázalo být rozhodující pro řešení problémů se stovkami milionů až miliardami neznámých. Další významné zlepšení lze nicméně očekávat při použití přímých řešičů určených speciálně pro vícejádrové systémy nebo akcelerátorů na řešení lokálních a hrubých problémů a vhodně je mapovat na výpočetní uzly. Kód je napsán v ANSI C a vyžaduje PETSc 3.2 a vyšší. Doporučuje se linkovat PETSc s alespoň jedním externím paralelním přímým řešičem (MUMPS, SuperLU, PaStiX).

Klíčové vlastnosti

Autoři

Partneři