Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

BEM4I

h-matrix_large (1)BEM4I je nově vyvíjená knihovna paralelních řešičů založených na metodě hraničních prvků (BEM). Knihovna je vyvíjena od roku 2013 výzkumníky Centra excelence IT4Innovations a staví na dlouhodobém výzkumu a vývoji na Katedře aplikované matematiky VŠB – TU Ostrava. Účelem knihovny je poskytnutí efektivních řešičů pro inženýrské problémy modelované Laplaceovou, Helmholtzovou či Lamého rovnicí.
Kód je napsán v programovacím jazyce C++ a k paralelizaci využívá OpenMP a MPI. Pro maximální využití výkonu moderních procesorů jsou výpočetně nejnáročnější části vektorizovány. Pro co nejefektivnější využití metody hraničních prvků, je v knihovně naimplementována metoda fast multipole.
Knihovna se v současné době rapidně vyvíjí a je využívána zejména k interním účelům v Centru excelence IT4Innovations a na Katedře aplikované matematiky. V současné době není veřejně přístupná.

Klíčové vlastnosti

Autoři

Partneři