Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Tlumič hluku páry

MSK grant ve spolupráci s firmou IVITAS a.s.

U elektrárenských kotlů je v některých případech nutné provést odfuk páry a tím snížit tlak v systému. Tento odfuk se provádí přes zařízení skládající se z pojistného ventilu a tlumiče. Primární funkcí tlumiče je snížení hodnoty tlaku v systému na hodnotu přípustného tlaku. Při této změně dochází v tlumiči k vysoce turbulentním změnám, které generují akustické emise. Pokud je tlumič blízko obydlené oblasti, je nutné hladinu akustických emisí co nejvíce snížit na hladinu povolenou hygienickými normami. Pomocí CFD výpočtů lze vznikající hluk v tlumiči predikovat a vhodnou optimalizací jej snížit.

Aeroakustika

Pro komplexní posouzení optimalizačního procesu bylo provedeno měření hluku a vibrací spolu s konečnoprvkovou modální analýzou. Pro řešení CFD simulací byl nasazen open source software OpenFOAM, do kterého jsme implementovali vlastní akustický řešič založený na predikci širokopásmového zdroje hluku.

Použití HPC

Nasazení open source řešení umožňuje provádět CFD simulace s využitím HPC infrastruktury IT4Innovations v kombinaci s masivně paralelními řešiči obsaženými v balíku OpenFOAM mnohem rychleji a ekonomicky efektivněji, nežli je tomu v případě použití komerčních produktů.

Partneři