Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Vytvoření 3D mapy měst ČR

Seznam.cz používá superpočítač Anselm ke zpracování dat potřebných k vytvoření 3D modelů měst České republiky. Podkladem jsou letecké snímky měst a jejich blízkého okolí z různých úhlů pohledu, ze kterých lze použitím výpočetně náročných algoritmů vytvořit 3D modely a jejich textury. Anselm takto zpracuje snímky pokrývající téměř 8000km2, což odpovídá 10% území České republiky. Čas potřebný k realizaci se odhaduje na více než 6 měsíců.
Aplikace realizující výpočet byla pro Seznam.cz vyvíjena na míru externí firmou. Ve finální fázi vývoje aplikace jsme úzce spolupracovali se Seznam.cz a navrhli úpravy pro dosažení maximálního výkonu a efektivity při jejím nasazení na superpočítači Anselm. Výpočetní algoritmus využívá jak výkonu klasických procesorů, tak grafických akcelerátorů pro výpočty s vysokým stupněm paralelizace. Díky naší asistenci je tedy k řešení plně využíván výkonný hardware, kterým Anselm disponuje.

3D mapa Krumlova

3D mapa Krumlova

3D mapa Krumlova

3D mapa Krumlova

Partneři