Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Rázový tlumič

Oblast zájmu a výzkumu

Nárazy tuhých těles patří mezi významné mechanické jevy. Výskyt nárazů je možno pozorovat ve velkém počtu přírodních a technických a je možno je využít ke konstrukci rázových těles, které tlumí vibrace. Zkušenosti a teoretická analýza ukazují, že chování takových zařízení je silně nelineární, citlivé na počátečních podmínkách a okamžité postavení částí systému vedou k nepravidelným pohybům a těžko předpovídatelným pohybům. V základní části výzkumu je analyzován systém, který se skládá z rotoru a jeho pláště, který je pružně připevněn se základovou deskou a rázovým tělesem, který je oddělen od rámu horní a dolní mezerou. Novým výstupem daného systému je sestavení matematického modelu daného zařízení a popisu oscilací, které vznikají v důsledku nevývažku rotoru a vibrací základové desky. Výsledky provedených simulací přispívají k lepšímu porozumění dynamických vlastností pohybů systému (byly pozorovány periodické, kvaziperiodické a chaotické pohyby těles.)

Partneři