Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Modelování zdvihacích plošin

Popis projektu

Ve spolupráci s LIFTCOMP a.s. byl řešen projekt s názvem Vývoj výpočetního softwaru pro posuzování napěťových, deformačních a stabilitních mezních stavů zdvihacích plošin. Projekt byl podpořen dotačním programem „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2013“ a projektem „POSTDOCI II – Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání“ CZ.1.07/2.3.00/30.0055.

Zdvihací plošiny patří mezi strojní zařízení, která musí být navržena na základě výpočetních postupů a dobré konstrukční praxe. Pro jejich bezpečný a spolehlivý provoz jsou předepsány podmínky na mechanickou pevnost a deformaci, na ztrátu stability tvaru a na statickou rovnováhu plošiny vzhledem k jejímu převrácení ve všech provozních a zátěžných stavech. Tyto technické požadavky musí být nejen v souladu s ekonomickými potřebami výrobce, ale i s požadavky koncového zákazníka. Návrh těchto plošin musí být efektivní, tak aby koncový uživatel obdržel produkt s vysokou přidanou hodnotou.

Hlavním cílem tohoto projektu byl výzkum vedoucí k vytvoření aplikací využívající výpočtové modelování. Prostřednictvím programového systému MATLAB GUI byly zhotoveny softwarové aplikace, které umožňují komplexní posuzování mezních stavů zdvihacích plošin s nůžkovým mechanismem. Komerční využití softwarů jiným subjektem než jeho vlastníkem LIFTCOMP, a.s. je vázáno na nabytí licence. Nekomerční využití softwarů  je možné pouze v rámci výuky studentů z VŠB-TU Ostrava. Ukázky zhotovených softwarů jsou uvedeny na obrázcích níže.

1. Výpočetní software pro posuzování napěťových a deformačních mezních stavů stolu zdvihacích plošin

 Technická specifikace:

2. Výpočetní software pro návrh kinematiky a optimalizace nůžkového mechanismu

Technická specifikace:

3., 4., 5. Výpočetní software pro posuzování napěťových, deformačních a stabilitních mezních stavů zdvihacích plošin – jedno/dvou a trojnůžkový mechanismus

Technická specifikace:

1. Výpočetní software pro posuzování napěťových a deformačních mezních stavů stolu zdvihacích plošin
01 - Hlavní menu - návrh stolu nůžkové plošiny    02 - Záložka - výpočet pole posuvů desky stolu

2. Výpočetní software pro návrh kinematiky a optimalizace nůžkového mechanismu
03 - Hlavní menu - návrh kinematiky a optimalizace nůžkového mechanismu04 - Záložka - výpočet optimalizace síly v hydromotoru

3. Výpočetní software pro posuzování napěťových, deformačních a stabilitních mezních stavů zdvihacích plošin – jednonůžkový mechanismus
05 - Hlavní menu - návrh jednonůžkového mechanismu06 - Záložka - výpočet HMH napětí v jednonůžkovém mechanismu

4. Výpočetní software pro posuzování napěťových, deformačních a stabilitních mezních stavů zdvihacích plošin – dvounůžkový mechanismus
07 - Hlavní menu - návrh dvounůžkového mechanismu08 - Záložka - výpočet stability tvaru dvounůžkového mechanismu

5. Výpočetní software pro posuzování napěťových, deformačních a stabilitních mezních stavů zdvihacích plošin – trojnůžkový mechanismus
09 - Hlavní menu - návrh trojnůžkového mechanismu10 - Zobrazení - navrženého trojnůžkového mechanismu

Partneři