Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

GA ČR: Kontaktní úlohy

V tomto projektu se zaměříme na efektivní řešení rozsáhlých dynamických kontaktních úloh se třením. K tomu využijeme naše algoritmy kvadratického programování SMALSE a MPGP vyvinuté pro efektivní řešení úloh kvadratického programování s kvadratickými vazbami vznikajícími v duální formulaci kontaktních úloh a zkombinujeme je s časově-diskretizačními schématy zachovávajícími energii. Tato schémata stabilizují řešení dynamických úloh s ohledem na celkovou energii a kontaktní napětí, eliminují nefyzikální oscilace. K masivní paralelizaci kódu využijeme metody rozložení oblasti založené na Total FETI a pro zlepšení konvergence řešiče rozšíříme a aplikujeme předpodmínění konjugovaným projektorem na řešení úloh kvadratického programování s kvadratickými vazbami. Nakonec implementujeme paralelní algoritmus pro detekci kontaktních zón a aplikujeme konzistentní mortarovou diskretizaci na kontaktní podmínky. Výše uvedené ingredience vedou k robustnímu nástroji pro řešení rozsáhlých inženýrských úloh kontaktní mechaniky.

Partneři