Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

FP7: Algoritmy pro exascale

Popis projektu

logo-exact2_smallNumerické simulace hrají stále významnější roli v Evropských vědeckých i průmyslových aktivitách. Pokrok v této oblasti je z velké části založen na nových, výpočetně náročných, modelech s neustále rostoucími nároky na výkon hardware. Takovéto úlohy jsou jedním z hnacích mechanismů pro dosažení exascale.

Díky tomu, že růst výkonu jednotlivých procesorů je nedostatečný, exascale počítače budou založeny na masivní paralelizaci uvnitř čipu i mezi čipy. Velké množství paralelních výpočetních jednotek spolu s jejich komplexní architekturou, povede ke značným problémům, jak se spolehlivostí běhu programů, tak se složitostí a efektivitou jejich programování. Pro zvýšení spolehlivosti bude zapotřebí vyvinout nové algoritmy a podpůrné softwarové nástroje, jež se dokáží vypořádat s poruchami hardwarové vrstvy.

Dalším problémem u rozsáhlých numerických modelů je jejich numerická stabilita. Aby jí bylo docíleno, je nutno použít složitějších simulačních algoritmů. Klíčovým problémem v této oblasti je vývoj nových řešičů. Tyto řešiče ke své činnosti potřebují komunikovat napříč celým počítačem, čímž je omezeno jejich škálování. Navíc jsou řešiče často používány s předpodmiňovači, které dále zvyšují jejich složitost. Pokud nedojde k zásadní změně, jak v designu algoritmů těchto řešičů, tak jejich dílčích komponent a softwarové struktury, velkou skupinu důležitých numerických simulací nebude možné škálovat za hranici petascale. Důsledek bude zpomalení, jak evropského vědeckého pokroku, tak průmyslu, protože nebudou schopny využít potenciálu, který exascale počítače nabídnou.

EXA2CT_groupPhotoEXA2CT projekt spojí síly expertů na vývoj řešičů a souvisejících algoritmů se softwarovými architekty v oblasti HPC se zaměřením na programovací modely a komunikaci. Na rozdíl od jiných projektů, které se soustředí na evoluci známých metod, se tento projekt soustředí na vývoj nových revolučních řešičů a programovacích modelů pro exascale. Cílem projektu je vytvořit modulární otevřený softwarový prototyp, který představí nové algoritmy a programovací techniky vyvinuté v rámci projektu. Prototyp bude ukázkou tvorby nových kódů zaměřených na exascale počítání.

Partneři projektu

IMEC (Belgie), Intel Exascale Lab (Francie), University of Antwerpen (Belgie), INRIA (Francie), University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Francie), T-Systems (Německo), Frauenhofer Gesellschaft (Německo), VSB-Technical University of Ostrava (Česká republika), NAG (Anglie).

Projekt je podporován programem EU FP7-ICT. Doba řešení projektu: září 2013 – srpen 2016.

EXA2CT Project Home Page.

Partneři