Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Kontakt

Jméno
Ing. Lubomír Říha, Ph.D.
Telefon
597 329 651 (IT 309)
Místnost
IT 309
Fakulta nebo úsek
9600 - IT4Innovations
Adresa
Studentská 1, Ostrava - Poruba
Externí kontakt
http://www.linkedin.com/pub/lubomir-riha/19/b46/81

Funkce

Funkce
Vedoucí útvaru (96220)

Vzdělání

Vzdělání
Ing. (2006) obor "Měření a přístrojová technika", České vysoké učení technické v Praze

Vědecká hodnost
D.Sc. (2012) obor "Informatika", Bowie State University, Maryland, USA, Teze: "GPU Accelerated Algorithms for Multiple Object Tracking"

Ph.D. (2011) obor "Elektrotechnika a informatika", České vysoké učení technické v Praze, Teze "Rozlišení zdrojů akustické emise na základě podobnosti"

Významné ceny a ocenění
2009 - Outstanding Graduate Student - For Exceptional Academic Achievement

2006 - Cena Nadace Preciosa za diplomovou práci - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření

Studijní pobyty a stáže
2011 - 2013 - Vědecký pracovník - The George Washington University, Department of Electrical and Computer Engineering, Washington, DC, USA

2008 - 2011 - Doktorské studium - Bowie State University, Marayland, USA

Praxe
2013 - dosud - Vědecký pracovník, výzkumný program Knihovny pro paralelní výpočty, Centrum excelence IT4Innovations VŠB-TU Ostrava

2011 - 2013 - Vědecký pracovník a správce HPC systémů v laboratoři, High Performance Computing Laboratory (HPCL), The George Washington University, Department of Electrical and Computer Engineering, Washington, DC, USA

2008 - 2010 - Výzkumný asistent a správce HPC systému XSEED: Zpracování signálu a obrazu, Computer Science Department, Bowie State University, Bowie, MD

2006 - 2007 - Výzkumný asistent: Zpracování signálu pro nedestruktivní testování, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření

Oblast vědeckého zájmu
Paralelní systémy a algoritmy

Akcelerace výpočtů pomocí GPU, MIC a FPGA

Zpracování signálu a obrazu

Ostatní odborná činnost

Významné projekty
Rešitel projektu: "Multi-core and GPU acceleration of business analytics applications", multi-dimensional databases and OLAP, with IBM Centers for Advanced Studies (CAS), Toronto, Canada - The George Washington University

Rešitel projektu: "Intelligent Display", architectural design of cloud based client device – with AMD Inc. - The George Washington University

Rešitel projektu: "Methods for Communication Efficient Work Distributions on Heterogeneous Clusters", designed for clusters with multiple GPU accelerators per node and InfiniBand interconnect - The George Washington University

Významné publikace
Riha, L. – Maik, M. – El-Ghazawi, T.: An Adaptive Hybrid OLAP Architecture with optimized memory access patterns, in Cluster Computing, DOI 10.1007/s10586-012-0237-4, December 2012
Impact Factor: 0.519 (2011); SJR: 0.499 (2011); SNIP 1.121 (2011)

Riha, L. - Šmíd, R.: Acceleration of Acoustic Emission Signal Processing Algorithms using CUDA standard, Computer Standard & Interfaces, Volume 33 Issue 4, Pages 389-400, DOI 10.1016/j.csi.2010.12.003, June 2011
Impact Factor: 1.257 (2011); SJR 0.864 (2011); SNIP 2.289 (2011)

Schneible, J. - Riha, L. - Malik, M. - El-Ghazawi, T. - Alexandru, A.: A Method for Communication Efficient Work Distributions in Stencil Operation Based Applications on Heterogeneous Clusters,” invited to special issue of Concurrency and Computation: Practice & Experience, 2013 – submitted

Yessin, G. - Riha, L., - Mayhew, D. - T. El-Ghazawi, “An Exploration of the Design Space for Application-Specific ARM Processors for Web Browsing”, The 24th IEEE International Conference on Application-specific Systems, Architectures and Processors (ASAP 2013), Washington, DC, USA,
SJR 2011: 0.325; SNIP 2011: 0.463

Riha, L. - Fischer, J. - Smid, R. - Docekal, A.: New Interpolation Methods for Image-based Sub-pixel Displacement Measurement. In IMTC/2007 IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings [CD-ROM]. Warsaw: IEEE, 2007, ISBN 1-4244-1080-0.
SJR 2011: 0.201; SNIP 2011: 0.466

Schneible, J. - Riha, L. - Malik, M. - El-Ghazawi, T. - Alexandru, A.: A Method for Communication Efficient Work Distributions in Stencil Operation Based Applications on Heterogeneous Clusters,” in Proc. The 2012 International Conference on High Performance Computing and Simulation (HPCSཇ), Madrid, Spain, July 2012

Malik, M. – Riha, L. - Shea, C. - El-Ghazawi, T.: Task Scheduling for GPU Accelerated Hybrid OLAP Systems with Multi-core Support and Text-to-Integer Translation", in Proc. International Workshop on High Performance Data Intensive Computing (HPDIC2012) held in conjunction with IPDPS, May 2012.

Riha, L. - Mareboyana, M.: GPU Accelerated One-pass Algorithm for Computing Minimal Rectangles of Connected Components, IEEE Workshop on Applications of Computer Vision, WACV 2011

Riha, L. - El-Sayed, H.: Real-time motion object tracking using GPU, Proceedings of IEEE/ACS International Conference on Computer Systems and Applications, AICCSA, 2011

El-Sayed, H. - Riha, L.: Real-Time Motion Tracking Using the CELL BE. In New Technologies, Mobility and Security 2009 - 3rd International IEEE Conference, NMTS 2009

Riha, L. - Smid, R. - Kreidl, M.: FPGA Based Acoustic Emission System. In Measurement 2007 - Proceedings of 6th International Conference on Measurement. Bratislava: Institute of Measurement Science of the SAS, 2007, p. 275-278. ISBN 978-80-969672-0-9.

Riha, L. - Shea, C. - Malik, M. - El-Ghazawi T.: Task Scheduling for GPU Accelerated OLAP Systems" in Proceedings of the 2012 Conference of the Center for Advanced Studies on Collaborative Research, CASCON 2011, Toronto, Canada

Partneři