Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Kontakt

Jméno
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
Telefon
597 329 650 (IT 346)
Místnost
IT 346
Fakulta nebo úsek
9600 - IT4Innovations
Adresa
Studentská 1, Ostrava - Poruba

Funkce

Funkce
Vedoucí útvaru (96200)
Členství v organizacích
Člen oborové rady doktorského studia fakulty strojní VŠB-TU oboru Aplikovaná mechanika

Akademická funkce
Profesor na katedře aplikované matematiky VŠB-TUO

Vzdělání

Studijní pobyty a stáže
1. 1999 (3 měsíce) Univerzita v Jyväskylä, Finsko, doktorand, téma: Rychlé řešiče a metoda fiktivních oblastí (pod vedením Prof. Raino Makinnena)

2. 2003-2006 (12 měs.) Politecnico di Torino, Itálie, post-doc, projekt ESF Breaking Complexity, Wavelety k řešení PDR, Stochastické PDR (pod vedením Prof. Claudia Canuta)

3. 2005 (3 měs.) IMT, Chateau Gombert, Marseille, Francie, post-doc, projekt ESF Breaking Complexity, Wavelety a metoda fiktiv. oblastí (pod vedením Prof. Jacquese Liandrata)

Oblast vědeckého zájmu
- řešení úloh kontaktní mechaniky

- škálovatelné algoritmy na bázi metody rozložení oblasti

- masivní paralelizace řešení inženýrských úloh

- algoritmy kvadratického programování s omezeními

- metody fiktivních oblastí

- tvarová optimalizace

- vývoj softwarových balíků (MatSol, OOSol)

Významné ceny a ocenění
Ocenění rektora za vynikající vědecké výsledky

Vzdělání
1998 Ing., FEI VŠB-TU Ostrava, obor: Informatika a aplikovaná matematika

2002 Ph.D., FEI VŠB-TU Ostrava, obor: Informatika a aplikovaná matematika, Teze: Rychlé řešiče parciálních difer. rovnic založené na metodě fiktivních oblastí

Praxe
2001-2007 odborný asistent, Katedra aplik. matematiky, FEI VŠB-TU Ostrava

2007-2013 docent, Katedra aplikované matematiky, FEI VŠB-TU Ostrava

2011-dosud vedoucí výzkumného programu Knihovny pro paralelní výpočty, CE IT4Innovations VŠB-TU Ostrava

2013-dosud profesor, Katedra aplikované matematiky, FEI VŠB-TU Ostrava

Jmenování profesorem
Profesor (2013) obor "Informatika a aplikovaná matematika", VŠB-Technická univerzita v Ostravě

Habilitace
Docent (2007) obor "Informatika a aplikovaná matematika", VŠB-Technická univerzita v Ostravě

Vědecká hodnost
Ph.D. (2002) obor "Informatika a aplikovaná matematika", VŠB-Technická univerzita v Ostravě

Dovednosti

Dovednosti
1. Více než 10 leté zkušenosti v řešení dlouhodobých VaV projektů a více než 5 leté zkušenosti v řízení výzkumných týmů.

2. Koordinace výzkumných týmů, zaměstnávání nových pracovníků, psaní monitorovacích zpráv, organizování nákupů SW a HW, vytváření a prohlubování spoluprací v národním i mezinárodním měřítku s akademickou i komerční sférou.

3. Koordinace smluvního výzkumu v rámci VP3 IT4Innovations.

4. Zapojování studentů magisterských a doktorských studijních programů do národních i mezinárodních projektů katedry aplikované matematiky a CE IT4Innovations (SGS, GAČR, SPOMECH, projekt IT4Innovatins, PRACE 1IP/2IP/3IP).

5. Navazování nových spoluprací a prohlubování již existujících a plánování postupů na společných projektech aktivní účastí na mezinárodních workshopech, konferencích, PRACE meetinzích, telekonferencích a videoonferencích.

6. Pořádání pravidelných tematických seminářů pro akademické a VaV pracovníky, pravidelných workshopů a konferencí, cyklů přednášek pro studenty.

Pedagogická činnost

Garant oborů a programů

Ostatní odborná činnost

Významné publikace
1. DOSTÁL, Zdeněk, KOZUBEK, Tomáš, BRZOBOHATÝ, Tomáš, MARKOPOULOS, Alexandros, VLACH, Oldřich: Scalable TFETI with optional preconditioning by conjugate projector for transient frictionless contact problems of elasticity. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier, 2012, s. 37-50.

2. KUČERA, Radek, KOZUBEK, Tomáš, MARKOPOULOS, Alexandros: On large-scale generalized inverses in solving two-by-two block linear systems. Linear Algebra and Its Applications, Elsevier, 2013, s. 3011-3029.

3. DOSTÁL, Zdeněk, KOZUBEK, Tomáš, MARKOPOULOS, Alexandros, BRZOBOHATÝ, Tomáš, VONDRÁK, Vít, HORYL, Petr: A theoretically supported scalable TFETI algorithm for the solution of multibody 3D contact problems with friction. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier, 2012, s. 110-120.

4. DOSTÁL, Zdeněk, KOZUBEK, Tomáš: An optimal algorithm and superrelaxation for minimization of a quadratic function subject to separable convex constraints with applications. Mathematical Programming, Springer, 2012, s. 195-220.

5. CANUTO, C, KOZUBEK, Tomáš: Fiktivně oblastní přístup k numerickému řešení PDR definovaných na stochastických oblastech (A fictitious domain approach to the numerical solution of PDEs in stochastic domains). Numerische Mathematik, Springer, 2007, s. 257-293.

Významné projekty
1. Řešitel třech mezinárodních projektů 7. rámcového programu PRACE 1IP (2010-2012), PRACE 2IP (2011-2013) a PRACE 3IP (2012-2014) (Partnership for Advanced Computing in Europe, zapojeno 24 evropských států).
http://www.prace-ri.eu/

2. Vedoucí a koordinátor části řešitelského týmu v rámci výzkumného záměru Výpočetně náročné počítačové simulace a optimalizace.
http://comsio.vsb.cz/

3. Hlavní řešitel projektu OPVK SPOMECH (Vytvoření multidisciplinárního vědeckovýzkumného týmu pro spolehlivé řešení úloh mechaniky).
http://spomech.vsb.cz/

Partneři