Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Kontakt

Jméno
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Telefon
597 329 657 (IT 311)
Místnost
IT 311
Fakulta nebo úsek
9600 - IT4Innovations
Adresa
Studentská 1, Ostrava - Poruba
Konzultační hodiny
po domluvě: a) IT4Innovations, místnost 311, b) FEI, místnost 533

Funkce

Funkce
Docent (470)
Kmenový zaměstnanec (96230)

Vzdělání

Oblast vědeckého zájmu
Věnuje se numerickému modelování a simulacím v molekulové fyzice. Hlavní oblasti zájmu jsou metody molekulové dynamiky a metody Monte Carlo.
Vzdělání
1982-1987 - obor Fyzika mezních oborů, specializace Matematická fyzika, Univerzita Karlova
Habilitace
Doc. (2005) - obor Fyzikální chemie, Vysoká škola chemickotechnologická, Praha
Vědecká hodnost
Ph.D.(1998) - obor Fyzikální chemie, Vysoká škola chemickotechnologická, Praha

Ostatní odborná činnost

Významné publikace
J. Chem. Phys. 119, 2102 (2003); P. Slavíček, R. Kalus, P. Paška, I. Odvárková, P. Hobza, and A. Malijevský; State-of-the-art correlated ab initio potential energy curves for heavy rare gas dimers: Ar2, Kr2, and Xe2.

Phys. Chem. Chem. Phys. 12, 13657 (2010); A. Vítek, I. Paidarová, and R. Kalus; Structural changes in the water tetramer. A combined Monte Carlo and DFT study.

J. Chem. Phys. 138, Art. No. 044303 (2013); I. Janeček, T. Janča, P. Naar, R. Kalus, F. X. Gadea; Multiscale approach combining nonadiabatic dynamics with long-time radiative and non-radiative decay: Dissociative ionization of heavy rare-gas tetramers revisited.

Partneři