Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Kontakt

Jméno
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Telefon
597 325 981 (EA 533)
597 329 657 (IT 311)
Místnost
EA 533
IT 311
Fakulta nebo úsek
9600 - IT4Innovations
Adresa
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba
Studentská 1, Ostrava - Poruba
Konzultační hodiny
po domluvě: a) IT4Innovations, místnost 311, b) FEI, místnost 533

Funkce

Funkce
Docent (470)
Senior researcher (96230)
Kmenový zaměstnanec (96230)

Vzdělání

Oblast vědeckého zájmu
Věnuje se numerickému modelování a simulacím v molekulové fyzice. Hlavní oblasti zájmu jsou metody molekulové dynamiky a metody Monte Carlo.
Vzdělání
1982-1987 - obor Fyzika mezních oborů, specializace Matematická fyzika, Univerzita Karlova
Habilitace
Doc. (2005) - obor Fyzikální chemie, Vysoká škola chemickotechnologická, Praha
Vědecká hodnost
Ph.D.(1998) - obor Fyzikální chemie, Vysoká škola chemickotechnologická, Praha

Ostatní odborná činnost

Významné publikace
J. Chem. Phys. 119, 2102 (2003); P. Slavíček, R. Kalus, P. Paška, I. Odvárková, P. Hobza, and A. Malijevský; State-of-the-art correlated ab initio potential energy curves for heavy rare gas dimers: Ar2, Kr2, and Xe2.

Phys. Chem. Chem. Phys. 12, 13657 (2010); A. Vítek, I. Paidarová, and R. Kalus; Structural changes in the water tetramer. A combined Monte Carlo and DFT study.

J. Chem. Phys. 138, Art. No. 044303 (2013); I. Janeček, T. Janča, P. Naar, R. Kalus, F. X. Gadea; Multiscale approach combining nonadiabatic dynamics with long-time radiative and non-radiative decay: Dissociative ionization of heavy rare-gas tetramers revisited.

Partneři