Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Kontakt

Jméno
Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D.
Telefon
597 329 646 (IT 308)
Místnost
IT 308
Fakulta nebo úsek
9600 - IT4Innovations
Adresa
Studentská 1, Ostrava - Poruba
Konzultační hodiny
dle individuální domluvy

Vzdělání

Studijní pobyty a stáže
únor2009 - březen 2009 Leibniz University in Hannover, Německo, Prof. Peter Wriggers
Oblast vědeckého zájmu
CFD analýza pomocí open source balíků OpenFOAM a Code Saturne s využitím HPC

Lineární programování, kvadratické programování, numerická lineární algebra

Metody doménové dekompozice, FETI metody, paralelní počítání
Praxe
2007-2011 VŠB-TU Ostrava, MSM6198910027 – vědecký pracovník na projektu Výpočetně náročné simulace a optimalizace

2011- dosud – junior researcher, IT4Innovations
Vědecká hodnost
2001 - 2006 VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, obor Aplikovaná mechanika, Ing.

2006 - 2010 VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, obor Aplikovaná mechanika, doktorské studium Ph.D.

Dovednosti

Dovednosti
Programování (Matlab, MDCS – paralelní programování, Scilab, Visual Basic for Applications, python)

Komerční CAE inženýrské aplikace (Inventor, Catia, ANSA, ANSYS Structural, ANSYS CFD, Marc, Comsol).

Open source CAE (OpenFOAM, Code-Saturne, Elmer, MatSol)

Vizualizace (Paraview, Visit, Ensight)

Grafika (Adobe Creative Suite, 3D studio, Blender)

Windows, Linux, Latex

Ostatní odborná činnost

Významné publikace
prof. RNDr. Zdeněk Dostál DSc., doc. Ing. Tomáš Kozubek Ph.D., Ing. Tomáš Brzobohatý Ph.D., Ing. Alexandros Markopoulos Ph.D., Ing. Oldřich Vlach Ph.D.: Scalable TFETI with optional preconditioning by conjugate projector for transient frictionless contact problems of elasticity. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier, 2012, s. 37-50.

prof. RNDr. Zdeněk Dostál DSc., doc. Ing. Tomáš Kozubek Ph.D., Ing. Alexandros Markopoulos Ph.D., Ing. Tomáš Brzobohatý Ph.D., doc. Mgr. Vít Vondrák Ph.D., prof. Ing. Petr Horyl CSc., dr.h.c.: A theoretically supported scalable TFETI algorithm for the solution of multibody 3D contact problems with friction. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier, 2012, s. 110-120.

prof. RNDr. Zdeněk Dostál DSc., doc. Ing. Tomáš Kozubek Ph.D., Mgr. Petr Kovář Ph.D., Ing. Alexandros Markopoulos Ph.D., Ing. Tomáš Brzobohatý Ph.D.: Choleského rozklad s fixujícími uzly pro stabilní výpočet zobecněné inverze matice tuhosti volných konstrukcí (Cholesky decomposition with fixing nodes to stable computation of a generalized inverse of the stiffness matrix of a floating structure). INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING, JOHN WILEY & SONS LTD, 2011, s. 493-509.

prof. RNDr. Zdeněk Dostál DSc., doc. Ing. Tomáš Kozubek Ph.D., prof. Ing. Petr Horyl CSc., dr.h.c., Ing. Tomáš Brzobohatý Ph.D., Ing. Alexandros Markopoulos Ph.D.: Škálovatelný TFETI algoritmus pro 2D soustavy těles v kontaktu se třením (Scalable TFETI algorithm for two dimensional multibody contact problems with friction). Journal of computational and applied mathematics, Elsevier, 2010, s. 403-418.

prof. RNDr. Zdeněk Dostál DSc., doc. Ing. Tomáš Kozubek Ph.D., Doc. Mgr. Vít Vondrák Ph.D., Ing. Tomáš Brzobohatý Ph.D., Ing. Alexandros Markopoulos Ph.D.: Škálovatelný algoritmus pro řešení kontaktních úloh s více tělesy (Scalable TFETI algorithm for the solution of multibody contact problems of elasticity). INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING, JOHN WILEY & SONS LTD, 2010, s. 1384-1405.

prof. Ing. Petr Horyl CSc., doc. Ing. Tomáš Kozubek Ph.D., Ing. Alexandros Markopoulos Ph.D., Ing. Tomáš Brzobohatý Ph.D.: DEMONSTRACE KNIHOVNY MATSOL VYVINUTÉ PRO EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ KONTAKTNÍCH ÚLOH A JEJÍ SROVNÁNÍ S ANSYSEM (DEMONSTRATION OF THE MATSOL LIBRARY DEVELOPED FOR THE EFFICIENT SOLUTION OF CONTACT PROBLEMS AND ITS COMPARISON WITH ANSYS). Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, s. 87-93.
Významné projekty
Škálovatelné algoritmy založené na metodách rozložení oblastí pro výpočet dynamických kontaktních úloh a rázu těles se třením (GAČR PostDoc, 2013-2015)

Matematický model a návrh tlumiče k tlumení hluku vznikajícího při odfuku páry z elektráren a tepláren, MSK grant, IVITAS a.s.

Partneři