Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

O nás

Náš výzkumný tým zahájil svou činnost 1. září 2011 spolu s ostatními výzkumnými týmy a programy IT4Innovations. Jeho náplň navazuje na velmi úspěšný výzkum Katedry aplikované matematiky VŠB-TU Ostrava v oblasti vývoje numericky a paralelně škálovatelných algoritmů a jejich aplikaci na inženýrské úlohy ve spolupráci s Katedrou mechaniky a Katedrou pružnosti a pevnosti VŠB-TU Ostrava (viz Výzkum). Ve značné míře rovněž využíváme dlouhodobě budovaných kontaktů s renomovanými tuzemskými i mezinárodními pracovišti a průmyslovými partnery (viz Projekty).

Členové našeho týmu se rekrutují převážně z řad zaměstnanců výše zmíněných kateder, na kterých dodnes mnozí stále aktivně působí a to zejména za účelem výchovy talentovaných mladých lidí. Náš tým má primárně za úkol podporovat v paralelním počítání nejen kolegy IT4Innovations, nýbrž i ostatní zájemce z celé ČR a to jak z akademické tak průmyslové sféry (viz Služby).

Díky nám mají běžní uživatelé možnost komfortně využívat nejmodernějších metod řešení svých praktických problémů, aniž by nějak významně museli proniknout do problematiky superpočítačů, teorie paralelních metod a jejich implementací.

Jsme otevřeni spolupracím s průmyslem i akademickou obcí (viz Spolupráce).

Stojí za námi již řada úspěšně řešených vědeckých i aplikačních projektů (viz Portfolio).

Jsme zde pro Vás!!!

Partneři