Supercomputing for Industry www.it4i.cz

BENCHMARKET

Benchmarket je nová sociálně informační webová platforma, kterou jejíž nasazení výrazně posílí synergický efekt spolupracujících výzkumných i technických skupin. Jejím jádrem je možnost sdílet a opakovat simulace a modely v různých prostředích. Tato, zatím na trhu chybějící funkcionalita, dává výzkumným týmů, vynikajicí vodítko o jejich postupu a technikům hledajícím nejvhodnější nástroj přehledné srovnání existujícíh možností.

Authors

Website: Benchmarket

Partners