Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Aktuality

Analýza výkonnosti paralelních aplikací

27.-28.5.2014 | Účastníci kurzu budou obeznámeni se běžnými technikami analýzy výkonu a jak mohou být použity v praxi.

Elmer FEM software pro rozsáhlé multifyzikální úlohy

9.-10.6.2014 | Po absolvování tutoriálu budou účastníci schopni řešit základní inženýrské problémy pomocí grafického uživatelského rozhraní Elmer a také spustit tyto problémy paralelně. Výukový program poskytuje dobrý výchozí bod pro složitější simulace pomocí softwaru Elmer.

Intel Xeon Phi Co-Processor Workshop

15.-16. 5. 2014 | Po skončení workshopu budou účastníci moci nasadit a ladit vlastní aplikace na Xeon Phi koprocesoru. Přednášky a laboratorní cvičení budou řešit jak C/C++ tak Fortran.

Úvod do OpenMP

24.-25. 4. 2014 | Jedná se o praktický workshop pokrývající klíčové vlastnosti standardu OpenMP 3.1. Očekáváme, že posluchači budou používat své vlastní notebooky (s Windows, Linux nebo OS/X). Budeme mít přístup k Anselmu s OpenMP kompilátorem.

Pokročilé rysy CUDA technologie

28.3.2014 | Třetí část kurzu o programování na grafických kartách.

Programování v CUDA

19.2.2014 | Pokračování kurzu o programování na grafických kartách.

Průmyslový seminář IT4Innovations

18. 3. 2014 | Setkání s partnery z aplikační sféry, kde představíme námi poskytované služby z oblasti superpočítání, možnosti vzájemné spolupráce a budovanou infrastrukturu.

Úvod do obecných výpočtů na GPU

7.2.2014 | Tento úvodní kurz poskytne posluchači základní vhled do problematiky GPGPU.

Interní HPC semináře

Právě probíhají pravidelné semináře o HPC.

HPC seminář: Architektura moderních procesorů

9. 1. 2014 | V krátké úvodní přednášce budou připomenuty některé pojmy, se kterými se můžeme setkat při studiu fungování současných procesorů.

Partneři